Wij zijn uw kerkelijk bureau op afstand
Maak kennis met Kerk&cetera

Onze missie - sterke, veerkachtige en bloeiende gemeenschappen

Leden van een kerkelijke gemeente of parochie vormen samen een gemeenschap rond het Woord. Het zijn gemeenschappen waar mensen naar elkaar omkijken en  elkaar steunen en allemaal verbonden door hetzelfde verhaal van geloof, hoop en liefde.

In de gemeenschappen wordt veel werk gedaan door vrijwilligers, maar het behouden of opnieuw vinden van mensen die in hun vrije tijd taken voor de gemeente of parochie doen is soms lastig. Het uitbesteden van taken aan Kerk&cetera kan dan een oplossing zijn. 

Het uitbesteden van taken heeft als grootste voordeel dat uw vrijwilligers zich kunnen richten op de taak in uw gemeenschap. Het pastoraat, het diaconaat, de missionaire presentie van de gemeenschap of het kerkelijk bestuur. 

Wij zorgen vervolgens voor continuïteit in de taken die rondom de gemeenschap ook gedaan moeten worden, zoals het beheer van de ledenadministratie, het maken van (preek)roosters en het beheer van de website. Maar ook de ondersteuning van het volledige bestuurlijke werk zoals de vergadervoorbereiding, verslaglegging en archivering is bij ons in professionele handen. 

Waarom doen we dit? Omdat we geloven dat met een goede ondersteuning vrijwilligers zich meer kunnen inzetten voor hun taak in de gemeenschap. Daardoor ontstaan sterkee, veerkrachtige en bloeiende gemeenschappen. Daar doen wij het voor!

Ons team
Wouter   Anke Bot Fotografie

Wouter Voshol

directeur

Wouter is oprichter en directeur van Kerk&cetera. 

Geertje den Hertog-Buitelaar

adviseur

Geertje is adviseur in het team en richt zich op onderhoud en verhuur.

Andre Langenberg

André Langenberg

adviseur

André is adviseur in het team en richt zich op financiële advisering en taken als ambtelijk-penningmeester.

DSC 1012a   kopie

Karin Loeff

adviseur

Karin is adviseur in het team en richt zich op het ambtelijk secretariaat en communicatie.

DSC 1047a

Miek Zwaan

fotograaf

Miek is de huisfotograaf van het team. Zij maakt onder andere de foto's voor kerkzaalhuren.nl

Cindy   Anke Bot Fotografie

Cindy Smolders

secretariaat

Cindy ondersteunt het team van Kerk&cetera.

Werken bij Kerk&cetera?  Neem contact met ons op
Raad van Advies

Kerk&cetera werkt voor verschillende kerkgenootschappen met een eigen identiteit, diverse regelingen en ontwikkelingen. In die diversiteit is het voor Kerk&cetera belangrijk voeling te houden met wat er in die kerkgenootschappen plaatsvindt. De leden van de Raad van Advies bestaat uit een aantal onafhankelijke leden die - ieder vanuit hun eigen kerkelijke achtergrond - sparringpartner zijn voor de directie. Met hun kennis en ervaring kan Kerk&cetera kerkelijke gemeenten nog beter ondersteunen. 

Vincenza La Porta

Ambtelijk secretaris / directeur kerkelijk bureau Protestantse Gemeente Amsterdam

Floris Wagenaar

Consultant / bestuurssecretaris

Nico van Mourik

Interim-directeur

Carlo Post

Gemeentesecretaris / algemeen directeur gemeente Dordrecht

Caecilia van Peski

Overste Koninklijke Marine