Wij zijn uw kerkelijk bureau op afstand
Nieuws
1708099138343

Kerk&cetera op de Kerkenbeurs!

21 februari 2024

In het weekend van 22 en 23 maart zijn wij weer aanwezig op de Kerkenbeurs in Houten. In onze stand kan je alle vragen kwijt over kerkelijke financiën en (leden)administratie, secretariaat en webbeheer en gebouwbeheer en verhuur. We presenteren ook onze laatste ontwikkelingen in het platform www.kerkzaalhuren.nl.

Kopie van Kopie van Ontwerp zonder titel (1)

Meld je nu aan voor onze gratis websitescan

12 december 2023

Er vinden zoveel mooie activiteiten plaats in onze kerken, maar zijn deze ook zichtbaar op de website voor (toekomstige) gemeenteleden? In onze gratis websitescan checken wij, naast het up to date zijn van vereiste informatie, ook de missionaire uitstraling, zoals een activiteitenagenda. 

1697615939152

Alweer dezelfde dominee?

14 november 2023

Meneer en mevrouw zijn het er duidelijk niet mee eens. Al lange tijd is er niemand om het preekrooster samen te stellen. Dus wordt de kerkenraad ermee belast, maar die heeft al zoveel taken dat dat er nu net niet bij kan.

1696904294167

Als het kerkenraadswerk een last wordt

7 november 2023

We willen graag het verhaal van Jan met u delen. Jan is scriba in een protestantse gemeente. Jan doet deze taak al ruim tien jaar en heeft heel wat uren besteed aan deze taak. Jarenlang heeft hij de taken als scriba met veel plezier gedaan, maar de laatste jaren voelt het meer en meer als een last. Sinds vijf jaar is Jan met pensioen en hij merkt dat het tijd is om het stokje door te geven, maar aan wie? 

1695721613719

Waar besteedt u tijd aan?

24 september 2023

Een van de belangrijkste principes die we omarmen als Kerk&cetera, is dat het in de kerk altijd over de mensen zou moeten gaan. Het gaat om de gemeenschap, het geloof in God en het samenbrengen van mensen om elkaar te ondersteunen en te inspireren. Helaas zien we vaak dat kostbare tijd wordt besteed aan administratieve taken, zoals ledenadministratie, websitebeheer, agenda’s maken voor vergaderingen, notuleren en andere secundaire verantwoordelijkheden.

Week 27

Vakantieperiode

6 juli 2023

De vakantieperiode is in aantocht. Tijd om (kerkelijke) taken even neer te leggen en te ontspannen. De collega’s van Kerk&cetera nemen ook een periode van rust in de komende weken, maar Kerk&cetera blijft bereikbaar! 

Week 23

Scriba

8 juni 2023

Een belangrijke rol in de kerkenraad is de rol van scriba. Het woord scriba is Latijn voor ‘schrijver’. De scriba maakt vaak de agenda voor de vergaderingen, zorgt voor de verslaglegging van de vergadering en regelt de correspondentie. De scriba wordt ook wel “het centrale adres” van de gemeente genoemd. 

Behandeling van de jaarrekening in de kerkenraad

21 februari 2023

Het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen maakt in de eerste maanden van het nieuwe jaar de jaarrekening over het vorige jaar op. De jaarrekening moet in het betreffende college worden besproken en na behandeling in de kerkenraad ook voor inzage worden voorgelegd aan de gemeente. 

Zijn uw kerkelijke gegevens up to date?

13 februari 2023

In ons werk zien wij regelmatig dat gegevens van kerken niet up-to-date zijn in bijvoorbeeld de KvK. De adresgegevens zijn verouderd of de adresgegevens van het kerkgebouw staan erin, maar er is geen brievenbus bij de kerk. Ook komt het voor dat bestuurders van de kerk niet goed ingeschreven staan in de KvK en in het UBO-register. 

Ondersteuning bij projecten

23 januari 2023

Kerk&cetera ontzorgt graag kerkelijke vrijwilligers in reguliere taken. Daarnaast ontzorgt en begeleidt Kerk&cetera echter ook bij (eenmalige) projecten en processen. Hierbij valt te denken aan trajecten van samengaan van verschillende gemeenten, de aankoop of verbouw van een kerkgebouw of het opzetten van systemen en processen. 

Wilt u ook een nieuwe website?

19 januari 2023

Kerk&cetera werkt aan een nieuwe website voor een classis van in de Protestantse Kerk in Nederland. De oude website was niet meer up-to-date en niet zo gebruiksvriendelijk. Kerk&cetera richt de nieuwe website in voor deze classis en loopt ook alle teksten na op inhoud en op leesbaarheid.

Gerda Berends - kerkelijk vrijwilliger van het jaar

7 december 2022

Vandaag is het Nationale Vrijwilligersdag. Het werk in de kerk kan niet zonder de inzet van de vele vrijwilligers. Wij zetten één vrijwilliger graag in het zonnetje. Gerda Berends van de Protestantse Gemeente Gennep is dit jaar kerkelijk vrijwilliger van het jaar en ontvangt van ons de wisseltrofee. 

Waar ben jij dankbaar voor?

31 oktober 2022

Het kerkelijke jaar kent veel feestdagen. Eén daarvan is de Dankdag voor Gewas en Arbeid. Op de meeste plaatsen is dit de eerste woensdag van november. Er wordt dan gedankt voor de oogst die is binnengehaald, maar ook voor allerlei andere zaken. Waar ben jij dankbaar voor?

Laatste bericht: 13 december 2019

24 oktober 2022

Je kent het wel, je komt op een website en het laatste nieuwsbericht is van een paar jaar geleden. Een website laten maken, dat is een eenmalig project. Zo ging vorige week de nieuwe website van Kerk&cetera live. Een website bijhouden, is echter een doorlopende taak! 

Een week hard werken

20 oktober 2022

Afgelopen week is er weer veel werk verzet bij Kerk&cetera. Naast dat ons mooie pand aan de Langendijk 35 in Gorinchem voorzien werd van onder andere een fleurig nieuw behangetje, zijn we ook bezig geweest met de inhoudelijke dienstverlening van Kerk&cetera. 

Vitale vrijwilligers

15 juni 2022

Vrijwilligers zijn enorm belangrijk voor de kerkelijke gemeente. Bijna alle taken worden door vrijwilligers verricht. Maar wat te doen als er minder vrijwilligers zijn? Kunnen uw vrijwilligers die taken nog volhouden? Of zijn het teveel taken?