Wij zijn uw kerkelijk bureau op afstand.
Deskundig,
flexibel en nabij
Behandeling van de jaarrekening in de kerkenraad

21 februari 2023

Het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen maakt in de eerste maanden van het nieuwe jaar de jaarrekening over het vorige jaar op. De jaarrekening moet in het betreffende college worden besproken en na behandeling in de kerkenraad ook voor inzage worden voorgelegd aan de gemeente. 

Hoe houd je als scriba van de kerkenraad zicht op deze processen? Aan welke regels moet dit allemaal voldoen? Wil je als scriba ondersteuning bij dit proces? Neem dan gerust contact met ons op!