Wij zijn uw kerkelijk bureau op afstand.
Deskundig,
flexibel en nabij
Duurzame inzet van vrijwilligers in Gennep

10 mei 2023

Kerk&cetera is al enige tijd verbonden met de Protestantse Gemeente te Gennep e.o. Wij voeren de betalingen- en de verhuuradministratie en bij de totstandkoming van de begroting en jaarrekening treden wij op als procesbegeleider.

Week 17

Kerk&cetera is al enige tijd verbonden met de Protestantse Gemeente te Gennep e.o. Wij voeren de betalingen- en de verhuuradministratie en bij de totstandkoming van de begroting en jaarrekening treden wij op als procesbegeleider.

De Gennepse gemeenschap besteed deze uitvoerende taken aan ons uit, zodat de beschikbare ambtsdragers zich kunnen richten op de meer bestuurlijke taken. Op deze manier ontstaat er een betere balans in de inzet van de vrijwilligers. PG Gennep kiest met het uitbesteden van taken voor een duurzame inzet van mensen.