Wij zijn uw kerkelijk bureau op afstand.
Deskundig,
flexibel en nabij
Even voorstellen - Caecilia Johanna van Peski

3 augustus 2023

Caecilia Johanna van Peski is één van de leden van de Raad van Advies van Kerk&cetera

Portret   Caecilia Johanna VAN PESKI   Paul TOLENAAR   03MAY2023 (1)

Foto: Paul Tolenaar

Caecilia Johanna van Peski is één van de leden van de Raad van Advies van Kerk&cetera. Vanuit het Kerkelijk bureau van de Remonstranten maakte zij een aantal jaren gelden kennis met Wouter Voshol, Directeur Kerk&cetera. Wouter droeg op dat moment als interim de verantwoordelijkheden en taken van de Algemeen Secretaris van de Remonstranten. De aanleiding daartoe lag in het feit dat de zittende Algemeen Secretaris vrij plots voor een andere functie opteerde. Zo had Wouter niet het voordeel van een langere inwerkperiode of een rustige aanloop, maar vroeg de situatie aan hem om te gaan rennen op het moment dat zijn schoenen het asfalt raakten. Als betrokken Remonstrant kon zij toen meekijken naar hoe dat liep en van wat ze zag was ze onder de indruk. Wouter pakte al die kerkelijke zaken, waar een Algemeen Secretaris zich mee bezig houdt, razendsnel op en met zeer effectieve resultaten. Eén en ander resulteerde erin dat er bij Caecilia van Peski een vertrouwen groeide in de capaciteiten en met name ook de persoonlijkheid van Wouter Voshol.

Toen ik in 2022 vernam dat Wouter Voshol zijn uitzonderlijke capaciteiten in ging zetten voor het door hem opgerichte kerkelijk bureau Kerk&cetera besloot ik hem daarom als lid RvA te steunen. En binnen Kerk&cetera zie ik Wouter nu ook weer excelleren en woekeren met zijn talent”, aldus Caecilia van Peski.

Op de vraag op welke wijze zij zich verbonden voelt met Kerk&cetera en haar dienstverlening zegt Caecilia van Peski het volgende: “Vele kerkelijke gemeenschappen zoeken in onze moderne tijd naar een nieuwe gedaante binnen bestaande vormen en tradities. Binnen mijn eigen kerkelijk verband, die van de Remonstranten, herken ik deze ontwikkelingen. Nu zijn Remonstranten doorgaans redelijk bijdehand en meer gericht op het heden en de toekomst, dan op het verleden, maar ook dan is het geregeld zoeken naar de best passende nieuwe weg. Het proces van experimenteren hierin heeft mijn interesse. Omdat ik psycholoog ben wellicht, of omdat ik zelf de dochter ben van een Remonstrants predikant? Hoe dan ook, deze frisse vernieuwing herken ik ook binnen Kerk&cetera, het zorgt voor onderlinge chemie en enthousiasme en ik verwacht dat deze synergie tussen de organisatie en mijzelf – maar vooral ook tussen de organisatie en haar contacten – tot uitstekende resultaten kan leiden. Overigens ervaar ik het als uitdagend om te ervaren hoe Kerk&cetera zich op alle niveaus van het kerkelijk bedrijf van nut weet te maken. Vanaf het slimme gebruik van het kerkgebouw, via gemeenteleden en de administratie daarvan tot aan de hogere bestuurlijke beslissingen die kerken soms moeten nemen. Kerk&cetera heeft die kennis en kunde in huis om op alle vlakken service te bieden”.

De meerwaarde de Caecilia van Peski ziet in de dienstverlening van Kerk&cetera voor kerken en kerkelijke vrijwilligers is de ondersteuning in een groot scala aan onderwerpen waar gemeenten- en parochies behoefte aan hebben. Haar ervaring met Kerk&cetera is dat de organisatie bijzonder goed in staat is om de specifieke behoeften van kerkbesturen te identificeren, vervolgens te analyseren om daarna met een bij de specifieke situatie passend aanbod te komen. “Maatwerk op een wijze die werkt voor individuele kerkbesturen, maar ook voor samenwerkende kerken”, aldus Caecilia van Peski. “Voor Kerk&cetera blijft het vervolgens niet bij de kerkbesturen alleen, want de blik van de organisatie is veel breder. Meedenken en diensten verlenen kan zich vanuit Kerk&cetera ook richten op die partners waar gemeenten- en kerkbesturen mee willen of moeten communiceren. Zo ontstaat er een integraal samenstelsel van aansluiting tussen kerkelijke vraag en aanbod”. Volgens Caecilia van Peski is Kerk&cetera de organisatie die op deskundige, flexibele en berokken wijze met de kerken meedenkt en hen ook ontzorgd.

Bij het aannemen van haar verantwoordelijkheden als lid van de RvA van Kerk&cetera heeft Caecilia van Peski in gedachten genomen dat ze graag een verbindende rol zou willen spelen tussen de kerk en de samenleving. Deze aanpak sluit uitstekend aan bij de missie en visie van de organisatie zelf en ze verwacht daarom ook dat, wanneer zij samen met Kerk&cetera de schouders onder deze missie zet, ze met elkaar ver kunnen komen. Graag biedt ze hierin haar eigen netwerk aan, verknoopt en verbindt ze verder op een wijze die de doelstellingen van Kerk&cetera ondersteund. Waar ze Kerk&cetera verder ook nog graag op adviseert – juist in de eerste jaren na oprichting - is het verder bouwen aan de eigen corporate missie en visie en aan het fundament van de organisatie. Het is haar verwachting dat het huis dat op dit stevige fundament wordt gebouwd, uiteindelijk een zeer effectieve, adequate en hedendaagse constructie wordt; “een bouwwerk waarbinnen op basis van flexibiliteit, gedegenheid en creativiteit bijzondere serviceverlening kan worden geboden aan gemeentes en parochies van deze tijd”.