Wij zijn uw kerkelijk bureau op afstand.
Deskundig,
flexibel en nabij
Even voorstellen - Floris Wagenaar

20 juli 2023

Floris Wagenaar is lid van de Raad van Advies binnen Kerk&cetera.

Floris Wagenaar is lid van de Raad van Advies binnen Kerk&cetera. Op de vraag op welke wijze hij zich verbonden voelt met Kerk&cetera en haar dienstverlening zegt hij het volgende; “Kerkelijk Nederland is volop in beweging. Veel kerken hebben te maken met krimp en vergrijzing en hebben daarom toenemend behoefte aan professionele ondersteuning zodat voorgangers en vrijwilligers zich kunnen focussen op de kern van het gemeentelijk werk. Kerk&cetera heeft de ervaring en kennis in huis om kerkelijke gemeenten op een prettig en professionele manier te ondersteunen. Ik denk dat er al langere tijd behoefte is aan een organisatie als Kerk&cetera. Als christen draag ik de missie van Kerk&cetera een warm hart toe en ik zet mij daarom ook van harte als lid van de Raad van Advies voor Kerk&cetera in".  
Volgens hem kunnen kerkelijke gemeenten tegen tal van vraagstukken aanlopen. Gemeenten vinden het lastig om voldoende bezetting op hun kerkelijk bureau te realiseren. Andere gemeenten hebben te maken met het wegvallen van een scriba of secretaris, waardoor een stuk bestuurlijke continuïteit in het gedrang komt. Weer andere gemeenten hebben de wens online beter zichtbaar te worden. Voor al deze vraagstukken kan Kerk&cetera ondersteuning bieden. Kerk&cetera zoekt altijd, in samenspraak met de kerkelijke gemeente, naar een maatwerkoplossing en kan voor heel verschillende vraagstukken ondersteuning bieden. 

De Raad van Advies van Kerk&cetera kent een mooie diversiteit aan professionele en kerkelijke achtergronden. Vanuit zijn eigen achtergrond als voormalig bestuurssecretaris, en met zijn netwerk binnen verschillende kerkelijke gemeenschappen, hoopt hij advies te kunnen geven over de profilering van Kerk&cetera. Kerk&cetera bestaat uit een inhoudelijk gedreven klein team dat constant bezig is met het optimaliseren van haar dienstverlenging voor kerkelijke gemeenschappen. Het doen hem plezier om als Raad van Advies op een bescheiden manier een bijdrage aan de missie van Kerk&cetera te mogen leveren.