Wij zijn uw kerkelijk bureau op afstand.
Deskundig,
flexibel en nabij
Vitale vrijwilligers

15 juni 2022

Vrijwilligers zijn enorm belangrijk voor de kerkelijke gemeente. Bijna alle taken worden door vrijwilligers verricht. Maar wat te doen als er minder vrijwilligers zijn? Kunnen uw vrijwilligers die taken nog volhouden? Of zijn het teveel taken?

Kerk&cetera ondersteunt kerkenraden door administratieve taken over te nemen en besluitvorming te begeleiden. Het voorbereiden en notuleren van vergaderingen, post- en archiefbeheer, het maken van (preek)roosters, het beheer van de ledenadministratie, beheer van de website, het maken van nieuwsbrieven, enzovoorts. 

Met de ondersteuning van Kerk&cetera worden uw vrijwilligers ontlast, is de besluitvorming goed georganiseerd en zijn alle administratieve taken goed ondergebracht.